xskt hnay Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Số chiến thắng xổ số

Cần kiểm tra số của bạn trên Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Vé xổ số?

Dưới đây là chiến thắng T.G.I.F.Số xổ số cho trận hòa tuần trước.Hãy nhớ tất cả T.G.I.F.Vé xổ số hết hạn một (1) năm sau ngày rút thăm.

Số chiến thắng Số tiền giải thưởng Ngày
003468 100,00 07/01/2011
005503 100,00 07/01/2011
007502 100,00 07/01/2011
007951 100,00 07/01/2011
008110 100,00 07/01/2011
009760 100,00 07/01/2011
010060 100,00 07/01/2011
010149 100,00 07/01/2011
011228 100,00 07/01/2011
012208 100,00 07/01/2011
012534 100,00 07/01/2011
013890 100,00 07/01/2011
014238 100,00 07/01/2011
015056 100,00 07/01/2011
016006 100,00 07/01/2011
016567 100,00 07/01/2011
016796 100,00 07/01/2011
017306 100,00 07/01/2011
017520 100,00 07/01/2011
017871 100,00 07/01/2011
018248 100,00 07/01/2011
018606 100,00 07/01/2011
018726 100,00 07/01/2011
018949 100,00 07/01/2011
019083 100,00 07/01/2011
019324 100,00 07/01/2011
019395 100,00 07/01/2011
020209 100,00 07/01/2011
020715 100,00 07/01/2011
020820 100,00 07/01/2011
021640 100,00 07/01/2011
022698 100,00 07/01/2011
022893 100,00 07/01/2011
023761 100,00 07/01/2011
025683 100,00 07/01/2011
027548 100,00 07/01/2011
027799 100,00 07/01/2011
027833 100,00 07/01/2011
028056 100,00 07/01/2011
028504 100,00 07/01/2011
028765 100,00 07/01/2011
028913 100,00 07/01/2011
029311 100,00 07/01/2011
030382 100,00 07/01/2011
030635 100,00 07/01/2011
032820 100,00 07/01/2011

Số chiến thắng trước đó

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chứa trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin. Tất cả thông tin được xổ số kiến thiết tỉnh miền nam nhập thủ công và bị lỗi. Xổ số bang Maine thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin này nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào có trên trang này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các số chiến thắng được liệt kê trên trang này và các số chiến thắng chính thức, kết quả chính thức sẽ chiếm ưu thế. Một vé chiến thắng phải được xác nhận trên hệ thống chơi trò chơi xổ số lo gan daklakcủa bang Maine để xác minh người chiến thắng cuối cùng. Hoàn thành Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F. Thông tin trò chơi xổ số và hướng dẫn yêu cầu giải thưởng có sẵn từ bất kỳ đại lý bán lẻ xổ số Maine nào hoặc qua email tại Mainelottery@maine.gov.