xo so.mien nam Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Số chiến thắng xổ số

Cần kiểm tra số của bạn trên Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Vé xổ số?

Dưới đây là chiến thắng T.G.I.F.Số xổ số cho trận hòa tuần trước.Hãy nhớ tất cả T.G.I.F.Vé xổ số hết hạn một (1) năm sau ngày rút thăm.

Số chiến thắng Số tiền giải thưởng Ngày
000755 100,00 16/12/2011
000903 100,00 16/12/2011
001470 100,00 16/12/2011
001625 100,00 16/12/2011
001689 100,00 16/12/2011
002001 100,00 16/12/2011
002211 100,00 16/12/2011
002686 100,00 16/12/2011
003373 100,00 16/12/2011
003483 100,00 16/12/2011
003739 100,00 16/12/2011
003915 100,00 16/12/2011
004268 100,00 16/12/2011
004307 100,00 16/12/2011
004918 100,00 16/12/2011
006168 100,00 16/12/2011
006963 100,00 16/12/2011
009978 100,00 16/12/2011
010137 100,00 16/12/2011
011013 100,00 16/12/2011
011929 100,00 16/12/2011
013027 100,00 16/12/2011
013579 100,00 16/12/2011
014190 100,00 16/12/2011
015410 100,00 16/12/2011
015860 100,00 16/1xổ số bến tre ngày 3 tháng 112/2011
016043 100,00 16/12/2011
016898 100,00 16/12/2011
018398 100,00 16/12/2011
019924 100,00 16/12/2011
020011 100,00 16/12/2011
020272 100,00 16/12/2011
020666 100,00 16/12/2011
021497 100,00 16/12/2011
021720 100,00 16/12/2011
xôsomiennam hôm nay 022705 100,00 16/12/2011
022712 100,00 16/12/2011
024095 100,00 16/12/2011
024420 100,00 16/12/2011
025415 100,00 16/12/2011
026209 100,00 16/12/2011
027294 100,00 16/12/2011
027443 100,00 16/12/2011
027724 100,00 16/12/2011
029877 gác lại âu lo 11 tháng 5 ngày 100,00 16/12/2011
031364 100,00 16/12/2011

Số chiến thắng trước đó

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chứa trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin. Tất cả thông tin được nhập thủ công và bị lỗi. Xổ số bang Maine thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin này nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào có trên trang này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các số chiến thắng được liệt kê trên trang này và các số chiến thắng chính thức, kết quả chính thức sẽ chiếm ưu thế. Một vé chiến thắng phải được xác nhận trên hệ thống chơi trò chơi xổ số của bang Maine để xác minh người chiến thắng cuối cùng. Hoàn thành Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F. Thông tin trò chơi xổ số và hướng dẫn yêu cầu giải thưởng có sẵn từ bất kỳ đại lý bán lẻ xổ số Maine nào hoặc qua email tại Mainelottery@maine.gov.