xổ số mega 645 hôm nay Cách chơi Gimme 5

Trên phiếu chơi gimme 5, đánh dấu lịch thi đấu của đội tuyển việt nam world cupnăm (5) số từ 1 đến 39. Mỗi trò chơi Gimme 5 có giá $ 1.
HOẶC
Đánh dấu hộp dễ dàng chọn (EP) trên mỗi lần chơi để cho máy tính chọn số của bạn một cách ngẫu nhiên. Bạn có thể chọn dễ dàng chọn cho bất kỳ hoặc tất cả năm (5) số

Bạn có thể chọn tối đa 30 lần rút mỗi lần chơi.