xổ số 3 miền hôm nay Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Số chiến thắng xổ số

Cần kiểm soi cầu đềtra số của bạn trên Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Vé xổ số?

Dưới đây là chiến thắng T.G.I.F.Số xổ số cho trận hòa tuần trước.Hãy nhớ tất cả T.G.I.F.Vé xổ số hết hạn một (1) năm sau ngày rút thăm.

Số chiến thắng Số tiền giải thưởng Ngày
001485 100,00 17/02/2012
002307 100,00 17/02/2012
002551 100,00 17/02/2012
002908 100,00 17/02/2012
003372 100,00 17/02/2012
003555 100,00 17/02/2012
004769 100,00 17/02/2012
005531 100,00 17/02/2012
006034 100,00 17/02/2012
006650 100,00 17/02/2012
006704 100,00 17/02/2012
007920 100,00 17/02/2012
008627 100,00 17/02/2012
008793 100,00 17/02/2012
009958 100,00 17/02/2012
010809 100,00 17/02/2012
010941 100,00 17/02/2012
012078 100,00 17/02/2012
012623 100,00 17/02/2012
013660 100,00 17/02/2012
014152 100,00 17/02/2012
014791 100,00 17/02/2012
015810 100,00 17/02/2012
015899 100,00 17/02/2012
017170 100,00 17/02/2012
017490 100,00 17/02/2012
017830 100,00 17/02/2012
018013 100,00 17/02/2012
019535 100,00 17/02/2012
020269 100,00 17/02/2012
020467 100,00 17/02/2012
020923 100,00 17/02/2012
021044 100,00 17/02/2012
021599 100,00 17/02/2012
022512 100,00 17/02/2012
023093 100,00 17/02/2012
023545 100,00 17/02/2012
023856 100,00 17/02/2012
025297 100,00 17/02/2012
025345 100,00 17/02/2012
026675 100,00 17/02/2012
026725 100,00 17/02/2012
027328 100,00 17/02/2012
027607 100,00 17/02/2012
027967 100,00 17/02/2012
029125 100,00 17/02/2012

Số chiến thắng trước đó

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chứa trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin. Tất cả thông tin được nhập thủ công và bị lỗi. Xổ số bang Maine thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin này nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào có trên trang này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các số chiến thắng được liệt kê trên trang này và các số chiến thắng chính thức, kết quả chính thức sẽ chiếm ưu thế. Một vé chiến thắng phải được xác tặng cược miễn phí nhận trên hệ thống chơi trò chơi xổ số xo so da nang hom naycủa bang Maine để xác minh người chiến thắng cuối cùng. Hoàn thành Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F. Thông tin trò chơi xổ số và hướng dẫn yêu cầu giải thưởng có sẵn từ bất kỳ đại lý bán lẻ xổ số Maine nào hoặc qua email tại Mainelottery@maine.gov.