Cách chơi Tri-State Megabucks Plussoi cau xs mien bac SM

Cách chơi Tri-State Megabucks PlusSM

Trên megabucks cộng với phiếu chơi, ở phần trên của bảng điều khiển, đánh dấu năm (5) số từ 1 đến 41 và ở phần màu vàng dưới của bảng điều khiển, đánh dấu một (1) số từ 1 đến 6. Bạn có thể phát đến năm (5) bảng trên một lần chơi. Mỗi megabucks cộng với chơi là $ 2.
HOẶC
Đánh dấu hộp vòng loại world cup chau a dễ dàng chọn (EP) trên mỗi lần chơi để cho thiết bị đầu cuối máy tính chọn số của bạn. Bạn có thể chọn dễ dàng chọn cho bất kỳ hoặc tất cả năm (5) số trong bảng trên và/hoặc một (1) số trong bảng dưới.

Bạn có thể chọn tối đa 20 lần rút mỗi lần chơi.