quay thử xsmn hôm nay Cách chơi Powerball với Power Play

Cách chơi Powerball

Trên một cú trượt powerball, ở phần trên của bảng điều khiển, đánh dấu năm (5) số từ 1 đến 69 và ở phần màu vàng dưới của bảng điều khiển, đánh dấu một (1) số từ 1 đến 26. Bạn có thể phát đến Năm (5) bảng trên một lần chơi. Mỗi lần chơi Powerball là $ 2.

HOẶC

Đánh dấu hộp dễ dàng chọn (EP) trên mỗi lần chơi để cho máy đức tây ban nha tính chọn số you lo của bạn một cách ngẫu nhiên. Bạn có thể chọn dễ dàng chọn cho bất kỳ hoặc tất cả năm (5) số trong bảng trên và/hoặc một (1) số trong bảng dưới.

Bạn có thể chọn tối đa 30 lần rút mỗi lần chơi.

Cách tăng tiền thắng của bạn - Thêm chơi sức mạnh

Để có thêm $ 1 cho mỗi lần chơi, bạn có thể nhân số tiền thắng không phải của mình với 2, 3, 4 hoặc 5 lần. Hệ số nhân 10 lần cũng sẽ được cung loại world cup 2022 cấp ở mức giải độc ket qua so xo dong nai hom nay đắc từ 150.000.000 đô la trở xuống. Với tùy chọn Power Play, giải nhì sẽ luôn là 2.000.000 đô la! Đánh dấu hộp Power Play trên phiếu chơi của bạn hoặc yêu cầu cộng tác viên bán hàng thêm tùy chọn Power Play.