quả xổ số miền bắc trực tiếp Tri-State Weekly Grand ket qua so xo phu yen Extra-T.G.I.F.Số chiến thắng xổ số

Cần kiểm tra số của bạn trên Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Vé xổ số?

Dưới đây là chiến thắng T.G.I.F.Số xổ số cho trận hòa tuần trước.Hãy nhớ tất cả T.G.I.F.Vé xổ số hết hạn một (1) năm sau ngày rút thăm.

Số chiến thắng Số tiền giải thưởng Ngày
000701 100,00 21/10/2011
001456 100,00 21/10/2011
001993 100,00 21/10/2011
002418 1lo vip mn hom nay00,00 21/10/2011
004345 100,00 21/10/2011
005070 100,00 21/10/2011
005249 100,00 21/10/2011
005819 100,00 21/10/2011
006157 100,00 21/10/2011
007496 100,00 21/10/2011
007621 100,00 21/10/2011
007715 100,00 21/10/2011
008347 100,00 21/10/2011
008620 100,00 21/10/2011
009606 100,00 21/10/2011
010100 100,00 21/10/2011
010491 100,00 21/10/2011
011526 100,00 21/10/2011
012402 100,00 21/10/2011
013321 100,00 21/10/2011
013379 100,00 21/10/2011
013916 100,00 21/10/2011
013954 100,00 21/10/2011
014434 100,00 21/10/2011
015228 100,00 21/10/2011
015537 100,00 21/10/2011
016210 100,00 21/10/2011
016304 100,00 21/10/2011
017383 100,00 21/10/2011
017580 100,00 21/10/2011
017892 100,00 21/10/2011
018558 100,00 21/10/2011
018931 100,00 21/10/2011
020388 100,00 21/10/2011
020798 100,00 21/10/2011
021263 100,00 21/10/2011
022764 100,00 21/10/2011
023321 100,00 21/10/2011
025143 100,00 21/10/2011
025380 100,00 21/10/2011
025860 100,00 21/10/2011
026841 100,00 21/10/2011
027971 100,00 21/10/2011
028235 100,00 21/10/2011
028703 100,00 21/10/2011
029380 100,00 21/10/2011

Số chiến thắng trước đó

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chứa trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin. Tất cả thông tin được nhập thủ công và bị lỗi. Xổ số bang Maine thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin này nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào có trên trang này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các số chiến thắng được liệt kê trên trang này và các số chiến thắng chính thức, kết quả chính thức sẽ chiếm ưu thế. Một vé chiến thắng phải được xác nhận trên hệ thống chơi trò chơi xổ số của bang Maine để xác minh người chiến thắng cuối cùng. Hoàn thành Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F. Thông tin trò chơi xổ số và hướng dẫn yêu cầu giải thưởng có sẵn từ bất kỳ đại lý bán lẻ xổ số Maine nào hoặc qua email tại Mainelottery@maine.gov.