loto vietlott Cách chơi hàng tuần Grand Extra

Trên một phiếu chơi bổ sung hàng tuần, ở phần trên của lịch thi đấu việt nam tối nay bảng điều khiển, đánh dấu bốn (4) số từ 1 đến 35 và ở phần dưới của bảng điều khiển, đánh dấu một (1) số từ 1 đến 35. Bạn có thể phát đến năm (5) bảng trên một lần chơi. Mỗi lần chơi thêm hàng tuần là $ 2.
HOẶC
Đánh dấu hộp dễ dàng chọn (EP) trên mỗi lần chơi để cho thiết bị đầu cuối máy tính chọn số của bạn. Bạn có thể chọn dễ dàng chọn cho bất kỳ hoặc tất cả bốn (4) số trong bảng cách thay cầu thủ trong fifa online 3 trên và/hoặc một (1) số trong bảng dưới.

Bạn có thể chọn tối đa 10 lần rút mỗi lần chơi.