ket qua xo so 30 ngay ngan nhat Làm thế nào để chơi may mắn cho cuộc sống

Trên một cú trượt may mắn cho cuộc sống, ở phần trên của bảng điều khiển, đánh dấu năm (5) số từ 1 đến 48 và ở phần dưới của bảng điều khiển, đánh dấu một (1) số từ 1 đến 18. Bạn có thể phát đến năm (5) bảng trên một lần chơi. Mỗi người may mắn cho cuộc sống ty so truc tuyen thong tin thi dauchơi là $ 2.

HOẶC

Đánh dấu hộp dễ dàng chọn (EP) trên mỗi lần chơi để cho thiết bị đầu cuối máy tính chọn số của bạn. Bạn có thể chọn dễ dàng chọn cho bất kỳ hoặc tất cả năm (5) số trong bảng trên và/hoặc một (1) số trong bảng dưới.

Bạn có thể mua vé Lucky for Life lên đến 30 bản vẽ cùng một lúc