Thứ Tư ngày 27/07/2022

1
25
44
55
57
PB
26

Chơi điện x 2

Giải độc đắc ước tính tiếp theo là $ 170.000.000

Thứ Tư ngày 27/07/2022

1
6
9
24
35
MB
4

Giải độc đắc ước tính tiếp theo là $ 1,550,000

Thứ ba ngày 26/07/2022

7
29
60
63
66
MB
15

Megaplier x 3

Giải độc đắc ước tính tiếp theo là $ 1,025,000.000

Thứ Tư ngày 27/07/2022

15
23
27
30
44
SB
5

Tất cả tiền thưởng sao x 2

Giải độc đắc ước tính tiếp theo là $ 17,410,000

Thứ Tư ngày 27/07/2022

4
16
29
34
39
Lb
10

Giải thưởng cao nhất là $ 1.000 một ngày cho cuộc sống!

Thứ Tư ngày 27/07/2022

6
24
28
32
38

Giải thưởng cao nhất là $ 100.000!

Chọn 3

Thứ Tư ngày 27/07/2022

 Ngày 
số 8
7
0
 Đêm 
0
3
số 8
Chọn 4

Thứ Tư ngày 27/07/2022

 Ngày 
4
5
9
6
 Đêm 
9
0
2
3

Thứ Tư ngày 27/07/2022

Mười câu lạc bộ
Mười câu lạc bộ
Mười câu lạc bộ
Mười câu lạc bộ
Mười câu lạc bộ

Giải thưởng cao nhất là $ 100.000!