chot so mb Giải thưởng không có người nhận

Dưới đây là danh sách các giải thưởng hàng đầu còn lại cho các trò chơi tức thời hiện tại Kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2022 5:00 sáng

Điểm giá Trò chơi số Tên trò chơi Phần trăm chưa bán Hoàn toàn không có người nhận Cấp độ giải thưởng cao nhất Giải thưởng hàng đầu không có người nhận
$ 1506Ca $ h Dash1.0$ 62,401,00$ 20003
$ 5009
$ 15103-2-won!2.2$ 97,273,00$ 25003
$ 15215X Phiên bản tiền thưởng tiền mặt0,2$ 181,881,00$ 50003
$ 50012
$ 1529Đá quý may mắn11.0$ 252,678,00$ 20004
$ 1531Bucks nhanh2.5$ 91,568,00$ 50010
$ 1549Blackjack0,5$ 141,769,00$ 21002
$ 1552BÓNG CHÀY32.7$ 443,403.00$ 10006
$ 5004
$ 2,00447Red Ball Tripler0,3$ 131,473,00$ 100002
$ 5002
$ 2,00482Góc may mắn19.3$ 284,442,00$ 10004
$ 2,00497Đá cứng1.9$ 96.540,00$ 10002
$ 5002
$ 2,00502Túi tiền nhân đôi43,4$ 1,596,333.00$ 200007
$ 100020
$ 2,00516Fireball 5s1.7$ 109,204,00$ 10003
$ 2,005187-11-21 Trực tiếp!0,9$ 63,815.00$ 10001
$ 2,0052210 lần phiên bản tiền thưởng tiền mặt22,5$ 660.328,00$ 200002
$ 100010
$ 2,00532Nó mất 219.2$ 507,730,00$ 200001
$ 10006
$ 50015
$ 2,00533Tài sản gia đình Addams43.2$ 760.612.00$ 200002
$ 100023
$ 2,00538Kỳ nghỉ vui vẻ X106.4$ 178,169,00$ 10001
$ 2,00541KỊCH GỒM BA PHẦN19.8$ 575,234,00$ 200001
$ 100016
$ 2,00544May mắn cho tôi!20.7$ 544,730,00$ 200001
$ 10006
$ 2,00546Tôi {trái tim} tiền mặt41.3$ 771,844,00$ 200004
$ 100010
$ 5007
$ 2,00550Tiền mặt Xtreme32.9$ 737,468,00$ 200002
$ 100012
$ 2,00557Nhân kết quả xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp đôi nó!62.9$ 1,311,024,00$ 200009
$ 100034
$ 3,00450Khotword Maine0,2$ 180,318,00$ 10004
$ 3,00485CHƠI LÔ TÔ0,3$ 172,938,00$ 300001
$ 3,00496Khotword Maine1.8$ 871,009,00$ 300002
$ 100010
$ 3,00503Người chiến thắng hoang dã47.4$ 779,026,00$ 300002
$ 10004
$ 5004
$ 3,00511MỞ KHÓA NÓ!8.8$ 310,327,00$ 10002
$ 500xsminh ngoc new2
$ 3,00525Bingo xoắn12.1$ 641,261.00$ 300001
$ 15005
$ 5003
$ 3,00534CARK tiền20.1$ 697,137,00$ 300001
$ 10003
$ 5006
$ 3,00540Thanh toán câu đố25.3$ 759,389,00$ 300001
$ 3,00563CA $ H LINE78.1$ 2,308,397,00$ 300003
$ 10005
$ 50028
$ 5,0048820x Phiên bản tiền thưởng xosomiennam minhngoc hom nay tiền mặt14.0$ 2,197,395,00$ 1000004
$ 500011
$ 100042
$ 5,00504Tiền mặt $ 5000,0$ 150,165,00$ 50023
$ 5,00508Đêm poker10.0$ 382,490,00$ 50002
$ 10007
$ 50019
$ 5,00509Tiền thưởng37.4$ 3,878,035,00$ 1000004
$ 200004
$ 50003
$ 1000xổ số power57
$ 5,00512Ô chữ 10 lần8.3$ 527,770,00$ 100001
$ 100012
$ 5,00513Vận may may mắn5.1$ 311,650,00$ 50002
$ 100015
$ 5,00514PLU $ CA $ H6.3$ 373,110,00$ 50002
$ 50055
$ 5,00517Số nhân giải thưởng0,4$ 173,980,00$ 100004
$ 10006
$ 5,00519CLIP TIỀN23.1$ 1,104,280,00$ 50003
$ 100017
$ 5,00527Trò chơi tiền 100.000 xosomienbac hôm nay đô la33,4$ 3,583,510,00$ 1000003
$ 500010
$ 100035
$ 5,00530TIỀN MẶT NHANH CHÓNG12.0$ 930,365,00$ 1000001
$ 50005
$ 500255
$ 5,00535Tiền thưởng ô chữ0,7$ 152,705.00$ 100001
$ 10002
$ 5001
$ 5,00539Kỳ nghỉ vui vẻ x204.1$ 342,665,00$ 1000001
số số mb $ 10004
$ 5,00542Plinko15,5$ 1,596,040,00$ 1000002
$ 100001
$ 20001
$ 50038
$ 5,00545Cuối cùng 7 `33,7$ 2,087,346,00$ 777773
$ 500014
$ 100047
$ 5,00548100.000 đô la tiền mặt quốc gia lớn30.0$ 1,807,020,00$ 1000002
$ 500012
xổ số năm $ 100073
$ 5,00551Giành chiến thắng tất cả22.1$ 1,503,330,00$ 1000001
$ 500023
$ 100094
$ 5,00553Thẻ ô chữ $ 60.00012.7$ 921,130,00$ 100002
$ 10009
$ 50025
$ 5,00558Số nhân lớn46.0$ 2,790.500,00$ 1000004
$ 1000017
$ 1000147
$ 5,00565CA $ HWORD tiền thưởng81.7$ 4,771,170,00$ 600004
$ 10000số 8
$ 100050
$ 500141
$ 5,00572TRÊN TIỀN56,7$ 3,010,030,00$ 1000003
$ 500038
$ 1000137
$ 10,00495Tiền thưởng $ 250.00012.8$ 1.300.300,00$ 500001
$ 100002
$ 50001
$ 100034
$ 500122
$ 10,00498Phiên bản tiền thưởng 25 lần37.8$ 8,920,440,00$ 2500002
$ 100002
$ 500016
$ 1000315
$ 500363
$ 10,00515Chơi thêm $ 250.00015.9$ 1,439,010,00$ 100001
$ 50003
$ 100068
$ 500161
$ 10,00523250.000 đô la giàu có5.0$ 657,810,00$ 100014
$ 50063
$ 10,00543$ 250.000 PLA ??thêm PLA12.8$ 2,122,205,00$ 2500001
$ 100002
$ 50004
$ 100095
$ 500155
$ 10,00554Giải độc đắc $ 250.00070.0$ 7,732,050,00$ 2500003
$ 500007
$ 100009
$ 50009
$ 1000191
$ 500699
$ 20,00493$ 50.000 đô la0,3$ 243,820,00$ 100001
$ 100020
$ 50022
$ 20,0050550 lần phiên bản tiền thưởng tiền mặt9.1$ 1,644,180,00$ 200002
$ 100001
$ 500010
$ 100082
$ 500252
$ 20,00524Ngân hàng $ 500.00032.9$ 5,713,300,00$ 5000003
$ 500004
$ 100004
$ 40005
$ 1000139
$ 500678
$ 20,0052650.000 đô la trả tiền52.9$ 6,802,380,00$ 5000014
$ 1000014
$ 500034
$ 1000386
$ 500866
$ 25,0048950.000.000 đô la tiền mặt2.9$ 2,066,965.00$ 500001
$ 50001
$ 100064
$ 500155
$ 25,00536$ 50.000.000 ca $ h Riche $54,7$ 31,986,230,00$ 10000003
$ 1000005
$ 50000số 8
$ 1000015
$ 500048
$ 1000993
$ 5002889

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chính sách của xổ số bang Maine là loại bỏ các trò chơi vé ngay lập tức để bán một khi (các) giải thưởng hàng đầu được bán hết trừ khi các giải thưởng thứ cấp được coi là đáng kể. Một danh sách hiện tại các giải thưởng hàng đầu còn lại có thể được lấy từ bất kỳ đại lý bán xổ số nào của bang Maine theo yêu cầu. Thông tin trên trang web này được cung cấp như một dịch vụ của xổ số bang Maine và được cập nhật hàng ngày. Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để duy trì kết quả các bảng đấu một danh sách chính xác, xổ số của tiểu bang Maine không chịu trách nhiệm sử dụng hoặc phổ biến thông tin trong tài liệu này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trên trang web này và danh sách giải thưởng xuất sắc của xổ số Maine, danh sách giải thưởng xuất sắc chính thức sẽ chiếm ưu thế.