cau lo 3 mien Tri-State Weekly Grand kết quả trực tiếp miền bắc Extra-T.G.I.F.Số chiến thắng xổ số

Cần kiểm tra số của bạn trên Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F.Vé xổ số?

Dưới đây là chiến thắng T.G.I.F.Số xổ số cho trận hòa tuần trước.Hãy nhớ tất cả T.G.I.F.Vé xổ số hết hạn một (1) năm sau ngày rút thăm.

du doan xo so ba mien alo alo xổ số miền nam
Số chiến thắng Số tiền giải thưởng Ngày
000132 100,00 23/12/2011
000975 100,00 23/12/2011
003393 100,00 23/12/2011
003776 100,00 23/12/2011
003990 100,00 23/12/2011
005314 100,00 23/12/2011
006564 100,00 23/12/2011
006667 100,00 23/12/2011
007252 100,00 23/12/2011
008161 100,00 23/12/2011
008774 100,00 23/12/2011
009434 100,00 23/12/2011
011591 xổ số ngày hôm nay minh ngọc 100,00 23/12/2011
011996 100,00 23/12/2011
012158 100,00 23/12/2011
012820 100,00 23/12/2011
013267 100,00 23/12/2011
013700 100,00 23/12/2011
013868 100,00 23/12/2011
014863 100,00 23/12/2011
015105 100,00 23/12/2011
015767 100,00 23/12/2011
016225 100,00 23/12/2011
017583 100,00 23/12/2011
018585 100,00 23/12/2011
020281 100,00 23/12/2011
022113 100,00 23/12/2011
023888 100,00 23/12/2011
024729 100,00 23/12/2011
025066 100,00 23/12/2011
026679 100,00 23/12/2011
026792 100,00 23/12/2011
027129 100,00 23/12/2011
028353 100,00 23/12/2011
028656 100,00 23/12/2011
029506 100,00 23/12/2011
029880 100,00 23/12/2011
030120 100,00 23/12/2011
030232 100,00 23/12/2011
030407 100,00 23/12/2011
030718 100,00 23/12/2011
031992 100,00 23/12/2011
032145 100,00 23/12/2011
032198 100,00 23/12/2011
032612 100,00 23/12/2011
032845 100,00 23/12/2011

Số chiến thắng trước đó

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chứa trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin. Tất cả thông tin được nhập thủ công và bị lỗi. Xổ số bang Maine thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin này nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào có trên trang này. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các số chiến thắng được liệt kê trên trang này và các số chiến thắng chính thức, kết quả chính thức sẽ chiếm ưu thế. Một vé chiến thắng phải được xác nhận trên hệ thống chơi trò chơi xổ số của bang Maine để xác minh người chiến thắng cuối cùng. Hoàn thành Tri-State Weekly Grand Extra-T.G.I.F. Thông tin trò chơi xổ số và hướng dẫn yêu cầu giải thưởng có sẵn từ bất kỳ đại lý bán lẻ xổ số Maine nào hoặc qua email tại Mainelottery@maine.gov.